[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Vertaaldiensten / MSDS Vertaling
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
    Website vertaling
    MSDS vertaling
        Definitie
        Werkmethode
        Prijsbepaling
        Documentatie
    Juridische vertaling
Kwaliteitszorg
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version française
  Deutsche Version

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!MSDS vertalingen: uw Veiligheidsinformatiebladen in elke gewenste taal

Veiligheid voor alles! De 21ste eeuw kan wellicht niet beter omschreven worden als een eeuw van internationalisering en globalisering. Dit terwijl tegenwoordig in bijna elke industrietak gevaarlijke stoffen, substanties, materialen of preparaten worden gebruikt. Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat er niet alleen veiligheidsinformatiebladen nodig zijn, maar ook nauwkeurig vertaalde versies van deze veiligheidsinformatiebladen (kortweg VIB of MSDS van het Engelse "Material Safety Data Sheet"). Dat laatste is zelfs een wettelijke vereiste indien de chemische substanties in kwestie bestemd zijn om door anderstaligen gebruikers te worden gehanteerd.

Definitie
Een Veiligheidsinformatieblad (MSDS of VIB) is een document dat informatie bevat over de potentiële gezondheidsrisico's die verbonden zijn met de blootstelling aan chemicaliën of andere potentieel giftige of gevaarlijke substanties. Daarnaast bevat een VIB ook informatie over de veilige werkprocedures en voorzorgsmaatregelen die gebruikers in acht moeten nemen wanneer ze met chemische producten werken.

Werkmethode
Wij hanteren de hoogste kwaliteitsnormen op het vlak van nauwkeurigheid en accuraatheid. Om aan die normen te voldoen, hebben wij een reeks procedures geformaliseerd. Deze procedures omvatten onder meer richtlijnen voor de uitvoering van het voorbereidingswerk, terminologische opzoekingen, het aanleggen van klantspecifieke glossaria en revisies en controlerondes.

Prijsbepaling
De kostprijs van onze vertalingen wordt sinds jaar en dag bepaald op basis van een transparante tariefstructuur. Hierdoor komt u nooit voor verassingen te staan. Onze tarieven zijn bovendien zodanig berekend, dat zelfs organisaties met een beperkt budget hun veiligheidsinformatie of VIB voortaan in alle vereiste talen ter beschikking kunnen stellen van hun klanten. MSDS vertaling en management is daardoor helemaal haalbaar voor iedereen.

Documentatie
Tijdens onze dagelijkse vertaalpraktijk van veiligheidsbladen hebben wij chemische termen, afkortingen en letterwoorden verzameld en opgelijst, die vaak voorkomen in MSDS of "Health & Safety"-documentatie. Op basis van die gegevens hebben we twee glossaria en een woordenlijst (Nederlands, Engels, Frans) samengesteld, die wellicht nuttig kunnen zijn voor gebruikers, auteurs en vertalers van "safety data sheets". Wij hopen dat deze tools u zullen helpen bij het ontcijferen van de soms cryptisch geformuleerde informatie op veiligheidsinformatiebladen en andere S&H-documenten geproduceerd door de chemische sector.