[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Vertaaldiensten / MSDS Vertaling / Documentatie
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
    Website vertaling
    MSDS vertaling
        Definitie
        Werkmethode
        Prijsbepaling
        Documentatie
            Woordenlijst
            Gangbare afkortingen
            OfficiŽle acroniemen
    Juridische vertaling
Kwaliteitszorg
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version franÁaise
  Deutsche Version

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!VIB documentatie

Woordenlijst
Deze woordenlijst bevat ongeveer 180 termen en uitdrukkingen die vaak voorkomen in VIB's. Het woordenboekje is alfabetisch gesorteerd op de Nederlandse termen; als u een andere sorteervolgorde wenst, kunt u de Franse of Engelse versie van deze pagina raadplegen. Deze pagina zal worden bijgewerkt naarmate we nieuwe relevante termen tegenkomen. Breng ons dus regelmatig een bezoekje of laat uw gegevens achter zodat we u op de hoogte kunnen houden van updates en toevoegingen.

Gangbare afkortingen
Hier vindt u een lijst van afkortingen en acronymen die vaak voorkomen op Engelstalige veiligheidsinformatiebladen. Sommige hiervan zijn heel gangbaar (bijv. "BOD" voor Biochemical/Biologocial Oxygen Demand of "biologische zuurstofbehoefte"), terwijl andere minder frequent voorkomen (bijv. "CAR" voor Carcinogenic Effects of "kankerverwekkende effecten"). Deze informatie is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel bij de interpretatie van Engelse MSDS door anderstalige gebruikers of vertalers. Lees de inleidende opmerking alvorens deze afkortingen of acroniemen/letterwoorden in uw eigen MSDS of veiligheidsdocumenten te gebruiken.

OfficiŽle acroniemen
Dit glossarium bevat de officiŽle acroniemen (letterwoorden) van instellingen, nationale en federale wetten en regelgeving, lijsten en registers van gevaarlijke chemische stoffen die voorkomen op VIB's, veiligheidslabels of transportlabels en andere documenten handelend over gevaarlijke goederen of gereglementeerde chemische stoffen of preparaten. Als de geografische oorsprong van een bepaalde instelling niet kan worden afgeleid uit de volledige benaming, is het betreffende land tussen haakjes opgenomen, soms met het jaar van oprichting van de instelling of overheidsinstantie.