[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Kwaliteitszorg
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
Kwaliteitszorg
    Vertaalnormen
    Vertaalmethodologie
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version française
  Deutsche Version

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!Translink Kwaliteitszorg

Onze procedures inzake kwaliteitsborging en -bewaking, samengevat in de sectie Vertaalmethodologie, zijn toegespitst op de beheersing van de drie belangrijkste aandachtspunten die de technische vertaler voor ogen moet houden, zijnde: nauwkeurigheid van de vertaling, consistentie van de inhoud (technische terminologie) en vlotte leesbaarheid van het vertaalde document.

Nauwkeurigheid

Elke vertaling moet uiteraard de technische en andere elementen van het brondocument nauwkeurig weergeven. Om dit te bereiken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de vertaler moet over een degelijke vakkennis beschikken, hij of zij moet een "native speaker" zijn en dient over de nodige documentatiebronnen te kunnen beschikken. Maar onze belangrijkste garantie in dit opzicht is misschien de volgende: wij aanvaarden enkel teksten waarmee we vertrouwd zijn, dat wil zeggen die handelen over vakgebieden waarin we voldoende expertise en ervaring hebben opgebouwd. Voor andere teksten zal u vriendelijk worden doorverwezen naar een in uw vakgebied gespecialiseerde collega...

Consistentie

In een technische tekst dient elke term eenduidig te verwijzen naar één bepaald concept, onderdeel, enz. en dit doorheen het hele document of reeks documenten. Wat de kwaliteit en de bruikbaarheid van de vertaling betreft, zijn consistentie en interne coherentie even belangrijk als nauwkeurigheid. Consistentie wordt bereikt door de samenstelling van (door de klant goedgekeurde) woordenlijsten en vertaalgeheugens en door het gebruik van vertaalhulpmiddelen (CAT tools - Computer-Aided Translation).

Leesbaarheid

De vlotte leesbaarheid van een vertaling, ten slotte, is een vaak verwaarloosd maar belangrijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg. Een vertaling mag dan al nauwkeurig en consistent zijn, ze wordt vaak onbruikbaar als ze vreemd aandoende formuleringen bevat of als ze moeilijk te lezen is voor het doelpubliek. In onze aanpak behoort het waarborgen van de vlotte leesbaarheid tot de taak van de revisor of proeflezer. Een definitie van deze temen volgens de Europese vertaalnorm EN-15038 vindt u in de sectie Vertaalnormen.