[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Kwaliteitszorg / Vertaalmethodologie
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
Kwaliteitszorg
    Vertaalnormen
    Vertaalmethodologie
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version française
  Deutsche Version

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!Vertaalmethodologie

In de loop der jaren heeft Translink Technische Vertalingen een rigoureuze en toch praktisch implementeerbare vertaalmethodologie ontwikkeld op basis van een aantal nuttige concepten die worden gedefinieerd in de bestaande normen UNI 10574 en DIN 2345, en in het normontwerp prEN-15038, die bondig worden besproken in de sectie Vertaalnormen.

Deze concepten werden uitgewerkt en ingebouwd in onze vertaalmethodologie, die hieronder wordt toegelicht.

Werkmethode en Service Level

 1. Ontvangst van aanvraag voor vertaling of offerte van (prospectieve) klant
  Deze fase behelst de analyse van de aanvraag, de evaluatie van de technische haalbaarheid van het project, rekening houdend met de gewenste levertermijn, en uiteraard het opstellen en verzenden van het bestek. Op dit punt kunnen wij de prospectieve klant contacteren als een specifieke eis of wens niet helemaal duidelijk is of als bijkomende informatie nodig is, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van glossaria. Doorgaans kunnen wij echter een nauwkeurig bestek opstellen op basis van enkel de brontekst(en).
 2. Aanvaarding van ons bestek, aanvaarding van de vertaalopdracht
  Nu kan het echte werk beginnen. De opdracht wordt toegewezen aan een interne vertaler of een externe collega. Het spreekt voor zich dat de vertaler altijd native speaker is en uitsluitend naar zijn/haar moedertaal vertaalt. Elke vertaler heeft bovendien ervaring opgedaan in een aantal technische vakgebieden en allen hebben ze affiniteit met techniek, wetenschap of rechtsgeleerdheid. Tenslotte worden alle speciale technische of andere hulpmiddelen, die voor de opdracht nodig kunnen, verzameld en geïnstalleerd of eventueel aangekocht.
 3. Samenstelling van een meertalige technische terminologielijst
  Deze terminologische database is in de eerste plaats bedoeld voor intern gebruik, namelijk om de consistentie en coherentie van de technische termen te verzekeren doorheen het/de vertaalde document(en), alsmede in uw toekomstige vertaalprojecten. In dit stadium kunnen we de klant vragen om bepaalde termen te valideren, die in het doeldocument zullen worden gebruikt. Het werk op terminologisch vlak wordt hoofdzakelijk parallel aan het vertaalwerk zelf uitgevoerd. Dit is het proces waarmee we voldoen aan ons kwaliteitscriterium van terminologische coherentie.
  Heel wat klanten vragen ons ook om terminologie te extraheren en hergebruiken uit eerder vertaalde documenten, on line bronnen, gedrukte brochures of handleidingen, enz. In de mate waarin deze terminologie-extractie of aligneerwerk gerechtvaardigd is gelet op de waarde van de vertaalopdracht, wordt dit uitgevoerd zonder meerkost. Wij bieden echter ook services op het vlak van terminologie-extractie, compilatie van meertalige glossaria, uitlijning van teksten en terminologiemanagement, onafhankelijk van vertaalwerken.
 4. Eerste spellingcontrole en "revision" (revisie)
  De spellingcontrole is een eenvoudige maar uiterst belangrijke stap in elk ernstig redactie- of vertaalproces. Eens de spellingcontrole is uitgevoerd, is het vertaalde document klaar voor de zogenaamde "revision" (zoals gedefinieerd in § 5.3.4. van het Europese normontwerp prEN-15038). De vertaler reviseert zijn eigen werk, wat inhoudt dat hij of zij bron- en doelteksten vergelijkt, de coherentie van de technische termen controleert, evalueert of het gebruikte taalregister gepast is en eventuele stijlproblemen oplost. Dit is het proces aan de hand waarvan tegemoetkomen aan ons kwaliteitscriterium van nauwkeurigheid.
 5. "Review" (beoordeling of controle) door een tweede vertaler en laatste spellingcontrole
  Na de revisieronde, die er op gericht is alle specifieke taal- en vertaalproblemen op te lossen, belandt de tekst bij een andere vertaler die een zogenaamde review uitgevoerd (zoals gedefinieerd in § 5.3.5. van het Europese normontwerp prEN-15038). Deze kwaliteitscontrole houdt in dat de doeltekst wordt gecontroleerd met het oog op het rechtzetten van typfouten of het oplossen van andere problemen die de vertaler over het hoofd zou hebben gezien. De "reviewer" zal ook bijzondere aandacht schenken aan aspecten als leesbaarheid en vlotheid van de vertaling, zodat deze niet "aanvoelt als een vertaling". De review wordt uitgevoerd zonder de brontekst en wordt gevolgd door een laatste spellingcontrole nadat alle correcties en wijzigingen zijn aangebracht. Dit proces richt zich hoofdzakelijk op ons kwaliteitscriterium van leesbaarheid.
 6. Levering van de vertaalde documenten
  We controleren nog eenmaal of alle documenten, tekstelementen, teksten in afbeeldingen, enz. werden vertaald, waarna de vertalingen klaar zijn voor levering aan de klant.
 7. Archiveren van bron- en doelteksten
  Het originele document en de vertaling worden gearchiveerd voor eventuele latere raadpleging, samen met de woordenlijsten van technische termen die tijdens het vertaalproces werden samengesteld. Zo zijn we goed (en steeds beter) voorbereid voor uw volgende vertaalopdracht.