[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme SDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme SDS vertaling, Home Vertaaldiensten / Juridische vertalingen, beŽdigd vertaler
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
    Website vertaling
    MSDS vertaling
    Juridische vertaling
Kwaliteitszorg
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  Engels
  Nederlands
  Frans
  Duits

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.be



Valid HTML 4.01!



Juridische en beŽdigde vertalingen

Wij verzorgen vertalingen van juridische documenten die betrekking hebben op internationaal recht, personen- en gezinsrecht, arbeidsrecht, handelsrecht, immigratiewetgeving, consumentenrechten, intellectuele eigendom, zakelijke geschillen, medische fouten, falingen,...

Soorten documenten

Juridische en gerechtelijke documenten: dagvaardingen, ingebrekestellingen, vonnissen, statuten, volmachten, bewijsmateriaal en schriftelijke bekentenissen, contracten, verkoop-, huur- en leasecontracten, patenten en octrooien, juridische correspondentie, licenties, expertiserapporten, conclusies,...

Persoonlijke documenten: geboorteakten, huwelijkscertificaten, bewijs van goed gedrag en zeden, bewijs van woonst, bewijs van herkomst, verblijfsvergunning, diploma's en certificaten,...

Alle vertalingen van officiŽle documenten worden uitgevoerd door een beŽdigd vertaler (rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Antwerpen, Brussel of Luik).

Uitdagingen voor de juridische vertaler

Naast de culturele, taalkundige en terminologische uitdagingen waarop elke technische vertaler een antwoord moet zien te vinden, krijgt de juridische vertaler ook te maken met specifieke problemen. Die maken het beroep interessant, maar ook bijzonder veeleisend.

De belangrijkste uitdaging vloeit voort uit het feit dat er vaak geen doeltaalequivalenten bestaan voor juridische termen of concepten die in de brontekst voorkomen. Zo verschillen gerechtelijke instellingen, rechtssystemen en gerechtelijke procedures vaak van land tot land. In het bijzonder moet de juridische vertaler op zijn hoede zijn voor zogenaamde "valse vrienden", dat wil zeggen termen die gelijkaardig zijn in bron- en doeltaal, maar die in beide talen een verschillende betekenis hebben.

Tenslotte moet de juridische vertaler ook een onderlegd algemeen technisch vertaler zijn, aangezien de documenten waarmee hij of zij te maken krijgt vaak ook een technisch onderwerp behandelen (bijv. bij bouwgeschillen, betwisting van octrooirechten, rechtszaken ingeleid ten gevolge van een medische fout, expertiserapporten).

Klanten

De klanten van onze juridische vertaaldiensten zijn zowel Belgische als internationale advocatenkantoren en -associaties, notarissen en juridische diensten van ondernemingen actief in gereguleerde sectoren, als privť-personen die een dossier samenstellen ter voorbereiding van een werk- of studieverblijf in het buitenland.

Prijs

De prijs van een juridische vertaling begint bij 0,12 € per woord voor de talencombinaties Engels naar of vanuit Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. Dit tarief is indicatief; mail of fax ons uw document(en) om een gratis bestek te ontvangen. Uiteraard worden alle documenten die u ons bezorgt strikt vertrouwelijk behandeld. Tip: Wanneer u een bestelling plaatst voor een juridische vertaling, is het nuttig aan te geven waarvoor de vertaalde tekst precies zal dienen.

Bibliografie

  • Bucholtz, Mary. (1993). "Language in Evidence: The Pragmatics of Translation in the Courtroom." Paper read at symposium about language and society (SALSA), Austin, TX, April 1993. University of California at Berkely, Dept. of Linguistics
  • Dunnigan, T., & Downing, B. (1995). "Legal interpreting on trial." Morris, M. (Ed.) Translation and the law. (pp. 93-114.) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  • Garner, Bryan A. (2001). "Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises." The University of Chicago Press. ISBN 0-226-28418-2
  • Goodrich, Peter. (1987). "Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal Analysis". St. Martin's Press
  • Katz, Alan N. ed. (1986). "Legal Traditions and Systems: An International Handbook". Greenwood Press.
  • Mellinkoff, David. (1963). "The Language of the Law". Little, Brown & Co.
  • Rieber, Robert and William A. Stewart, eds. (1990). "The Language Scientist as Expert in the Legal Setting: Issues in Forensic Linguistics". New York Academy of Sciences.
  • Shuy, Roger. (1993). "Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom". Blackwell.
  • Susan Sarcevic. (1997). "New Approach to Legal Translation". Aspen Publishers.

Online woordenlijst van juridische terminologie en politiejargon

Juridische terminologie kan een ware nachtmerrie zijn voor de leek. Lycaeus heeft een uitstekende woordenlijst van juridische termen uit het Nederlands en Belgisch recht gecompileerd. U kunt het woordenboek doorzoeken door een term in het zoekvenster te typen, of door op een beginletter te klikken.